Mrak

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Mislinja
Koncesionar
MRAK LEOPOLD
Završe 13
2382 Mislinja
EMŠO: Podatek ni javen
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 312-1/92-3/3
15. maj 1992
Pogodba
105. člen: 354-14-201/01
10. december 2001 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 169

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS