Liboje

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec in dolomit (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Žalec
Koncesionar
VOC Ekologija, urejanje okolja d.o.o.
Cesta Kozjanskega odreda 21
3230 Šentjur
matična št. 6256333000, davčna št. SI 32600925
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
12,8617 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 310-1/78-3/3
22. maj 1979
dovoljenje za raziskovanje: 310-3/80-3/4
19. april 1982
delna odločba o prenehanju pravic in obveznosti: 361-4/2020/28
18. maj 2020
Pogodba
105. člen: 354-14-185/01
10. december 2001 - 10. december 2021
aneks: sklep sodišča - pravno nasledstvo
11. julij 2013
Uradni list
103/00, zap. št. 157
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS