Koševnik

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Idrija
Koncesionar
DOLOMIT GRADBENA MEHANIZACIJA-SEPARACIJA PESKA JANKO KOSMAČ S.P.
Zadlog 27
5274 Črni Vrh nad Idrijo
matična št. 1066315000, davčna št. SI59421916
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 38-68/81
17. junij 1982
Pogodba
prenos RP: 354-14-12/2003 - pogodba o prenosu
2. oktober 2003 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 156

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS