Šebalk

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (20.12.2001-20.12.2021)
Občina
Idrija
Koncesionar
SOŠKO GOZDNO GOSPODARSTVO TOLMIN d.o.o.
Vipavska cesta 2C
5270 Ajdovščina
matična št. 5163757000, davčna št. SI60142197
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-235/77
29. december 1977
Pogodba
105. člen: 354-14-184/01
20. december 2001 - 20. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 155

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS