Lazna

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (20.12.2001-20.12.2021)
Občina
Mestna občina Nova Gorica
Koncesionar
SOŠKO GOZDNO GOSPODARSTVO TOLMIN d.o.o.
Vipavska cesta 2C
5270 Ajdovščina
matična št. 5163757000, davčna št. SI60142197
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 311-7/78-3/Tm
22. september 1978
Pogodba
105. člen: 354-14-87/01
20. december 2001 - 20. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 154

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS