Solkan

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovine
  • apnenec za industrijske namene in sekundarne surovine, kalcit (10.12.2001-27.8.2015)
  • kalcit (28.8.2015-10.12.2021)
  • sekundarne surovine (28.8.2015-10.12.2021)
  • tehnični kamen - apnenec (28.8.2015-10.12.2021)
Občina
Mestna občina Nova Gorica
Koncesionar
SALONIT ANHOVO, Kamnolomi, d.o.o.
Anhovo 1
5210 Deskle
matična št. 5074967000, davčna št. SI68922698
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
33,9200 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 310-10/82-3/Sm
27. januar 1983
dovoljenje za izkoriščanje: 312-4/90-3/Sg
22. maj 1990
Pogodba
prenos RP: 0141-49/2006 - pogodba o prenosu
30. maj 2007 - 10. december 2021
aneks: aneks št.1
28. avgust 2015
Uradni list
103/00, zap. št. 153
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS