Brezovica

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec (18.12.2001-18.12.2021)
Občina
Radovljica
Koncesionar
VODNOGOSPODARSKO PODJETJE d.d.
Ulica Mirka Vadnova 5
4000 Kranj
matična št. 5142393000, davčna št. SI35682671
Ugotovitev prostora
grafično ugotovljen (koordinate lomnih točk so približne, potrebno predložiti elaborat pridobivalnega prostora)
Površina
4,6000 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 311-2/76-7
4. december 1978
Pogodba
105. člen: 354-14-89/01 - osnovni prostor
18. december 2001 - 18. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 150
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS