Zidani Most

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
apnenec in lapor za industrijske namene (10. 12. 2001-10. 12. 2021)
Občina
Laško
Koncesionar
APNENEC d.o.o., Proizvodnja apnenčeve moke
Savska cesta 1
1410 Zagorje ob Savi
matična št. 1775987000, davčna št. SI84127554
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
20,9182 ha
Dovoljenje
odločba: 12/4-1151/3-60-ŽV/ZV
13. 05. 1961
dovoljenje za izvajanje del pri izkoriščanju: 311-12/96-31
9. 12. 1996
Pogodba
prenos RP: 354-14-11/2003 - pogodba o prenosu
24. 07. 2003 - 10. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 148
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS