Srpenica

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
kreda (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Bovec
Koncesionar
TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
matična št. 5043123000, davčna št. SI49428969
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 09-3/245-60
5. julij 1960
dovoljenje za izkoriščanje: 310/B-15/66
12. februar 1966
dovoljenje za izkoriščanje: 310-7/80-ŽO
20. marec 1980
delna odločba o prenehanju pravic in obveznosti: 361-37/2005-6
23. marec 2006
Pogodba
105. člen: 354-14-172/01
10. december 2001 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 119

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS