Lesno Brdo

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - apnenec (10. 12. 2001-10. 12. 2021)
Občina
Vrhnika, Horjul
Koncesionar
MINERAL, obdelava naravnega kamna, d.o.o.
Podpeč 46
1352 Preserje
matična št. 5033128000, davčna št. SI13493558
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
3,7089 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 310/B-2/62-9
14. 02. 1962
Pogodba
105. člen: 354-14-112/01
10. 12. 2001 - 10. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 118
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS