Črni Kal

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Mestna občina Koper - Comune citta` di Capodistria
Koncesionar
CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve
Ulica 15. maja 14
6000 Koper/Capodistria
matična št. 5069041000, davčna št. SI63624443
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
6,0697 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-207/65
25. april 1984
dovoljenje za izkoriščanje: 351-207/65
27. julij 1999
Pogodba
105. člen: 354-14-108/01
10. december 2001 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 106
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2019 - MZI, izdelal GeoZS