Mrzla rupa

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Idrija
Koncesionar
"GRAMEH" GRADBENA MEHANIZACIJA BOJAN JEREB S.P.
Vojsko 102
5280 Idrija
matična št. 1242148000, davčna št. SI 99778955
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
6,4452 ha
Kota odkopavanja
900 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 312-1/97
26. 10. 1998
dovoljenje za izkoriščanje: 351-237/77
29. 12. 1977
Pogodba
105. člen: 354-14-100/01
10. 12. 2001 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
28. 11. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 102
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS