Jersovec II

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
roženec (10. 12. 2001-10. 12. 2021)
Občina
Mirna
Koncesionar
P-D KREMEN, Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.o.o.
Dolenje Mokro Polje 40
8310 Šentjernej
matična št. 2143968000, davčna št. SI 10109412
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
8,1859 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izvajanje del pri izkoriščanju: 310/C-1/80-ŽO
13. 03. 1980
dovoljenje za izkoriščanje: 311-01/070-94/E-JV
5. 01. 1995
Pogodba
prenos RP: 0141-48/2005 - pogodba o prenosu
25. 01. 2006 - 10. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 99
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS