Jersovec II

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
roženec
Občina
Mirna
Koncesionar
P-D KREMEN, Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.o.o.
Dolenje Mokro Polje 40
8310 Šentjernej
matična št. 2143968000, davčna št. SI 10109412
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
6,8019 ha
Kota odkopavanja
359 m
Dovoljenje
dovoljenje za izvajanje del pri izkoriščanju: 310/C-1/80-ŽO
13. 03. 1980
dovoljenje za izkoriščanje: 311-01/070-94/E-JV
5. 01. 1995
odločba o prenehanju pravic in obveznosti: 361-3/2021/32
29. 06. 2022
Pogodba
prenos RP: 0141-48/2005 - pogodba o prenosu
25. 01. 2006 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
5. 01. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 99
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS