Mežica (Žerjav)

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovini
  • sekundarna surovina - jalovina (5.11.2002-5.11.2022)
  • tehnični kamen - apnenec in dolomit (30.11.2004-5.11.2022)
Občina
Črna na Koroškem
Koncesionar
GRADBENI MATERIALI, podjetje za proizvodnjo gradbenih materialov d.o.o.
Žerjav 80
2393 Črna na Koroškem
matična št. 5827710000, davčna št. SI49777092
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
10,0749 ha
Dovoljenje
odločba: 311-01/033-94/E-JV
7. september 1995
odločba: 311-01/90-66
1. avgust 1990
dovoljenje za izkoriščanje: VII/3-718/3-53
26. december 1953
Pogodba
105. člen: 354-14-104/01
5. november 2002 - 5. november 2022
aneks: aneks št.1
30. november 2004
Uradni list
103/00, zap. št. 92
81/02, zap. št. 2
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS