Mežica (Žerjav)

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovini
  • sekundarna surovina - jalovina (5. 11. 2002-5. 05. 2024)
  • tehnični kamen - apnenec in dolomit (30. 11. 2004-5. 05. 2024)
Občina
Črna na Koroškem
Koncesionar
GRADBENI MATERIALI, podjetje za proizvodnjo gradbenih materialov d.o.o.
Žerjav 80
2393 Črna na Koroškem
matična št. 5827710000, davčna št. SI 49777092
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
10,0749 ha
Dovoljenje
odločba: 311-01/033-94/E-JV
7. 09. 1995
odločba: 311-01/90-66
1. 08. 1990
dovoljenje za izkoriščanje: VII/3-718/3-53
26. 12. 1953
Pogodba
105. člen: 354-14-104/01
5. 11. 2002 - 5. 05. 2024
aneks: aneks št.1
30. 11. 2004
aneks: dodatek št.2
2. 11. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 92
81/02, zap. št. 2
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS