Verd

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec
Občina
Vrhnika
Koncesionar
KAMNOLOM VERD Podjetje za proizvodnjo kamnitih agregatov, d.o.o.
Verd 145
1360 Vrhnika
matična št. 1278061000, davčna št. SI 34750720
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
25,0781 ha
Kota odkopavanja
418 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 3/6-351-124/94
25. 02. 2000
dovoljenje za izkoriščanje: 3/8-351-116/77
7. 07. 1977
popravek dovoljenja: 3/8-351-116/77
20. 05. 1993
dopolnilno dovoljenje: 3/8-351-116/77
13. 05. 1994
Pogodba
105. člen: 354-14-37/01
10. 12. 2001 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
3. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 86
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS