Kočevska Reka

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Kočevje
Koncesionar
SNEŽNIK podjetje za proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Kočevska Reka 1B
1338 Kočevska Reka
matična št. 5699169000, davčna št. SI 88749223
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
5,2911 ha
Kota odkopavanja
520 m
Dovoljenje
popravek dovoljenja: 35102-300/99-0414
26. 04. 2000
dovoljenje za izkoriščanje: 351-300/91-3/4
4. 11. 1992
dovoljenje za izkoriščanje: 351-300/92-3/4
6. 11. 1992
Pogodba
105. člen: 354-14-212/01
20. 12. 2001 - 20. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
21. 10. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 83
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS