Gorjuše

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod in pesek (10. 12. 2001-10. 12. 2021)
Občina
Bohinj
Koncesionar
GOZDNO GOSPODARSTVO BLED d.o.o.
Ljubljanska cesta 19
4260 Bled
matična št. 5146763000, davčna št. SI 34065016
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
0,8310 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 311-3/78-7
8. 11. 1979
Pogodba
105. člen: 354-14-40/01
10. 12. 2001 - 10. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 80
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS