Žamerk

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Šentjur
Koncesionar
KRAJEVNA SKUPNOST LOKA PRI ŽUSMU
Loka pri Žusmu 139
3223 Loka pri Žusmu
matična št. 5020956000, davčna št. SI 19695624
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
2,4306 ha
Kota odkopavanja
335 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 353-10/91-5/2
22. 04. 1992
Pogodba
105. člen: 354-14-75/01
10. 12. 2001 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
29. 11. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 78
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS