Žamerk

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (10. 12. 2001-10. 12. 2021)
Občina
Šentjur
Koncesionar
KRAJEVNA SKUPNOST LOKA PRI ŽUSMU
Loka pri Žusmu 139
3223 Loka pri Žusmu
matična št. 5020956000, davčna št. SI19695624
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
2,4306 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 353-10/91-5/2
22. 04. 1992
Pogodba
105. člen: 354-14-75/01
10. 12. 2001 - 10. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 78
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS