Podutik

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Mestna občina Ljubljana
Koncesionar
KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o.
Tbilisijska ulica 61
1000 Ljubljana
matična št. 5015405000, davčna št. SI 30209889
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
3,9704 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 3/2-352-157/63
20. 01. 1964
Pogodba
105. člen: 354-14-42/01
20. 12. 2001 - 20. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
11. 02. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 74
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS