Podutik

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (20. 12. 2001-20. 12. 2021)
Občina
Mestna občina Ljubljana
Koncesionar
KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o.
Tbilisijska ulica 61
1000 Ljubljana
matična št. 5015405000, davčna št. SI 30209889
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 3/2-352-157/63
20. 01. 1964
Pogodba
105. člen: 354-14-42/01
20. 12. 2001 - 20. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 74

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS