Brinjeva gora

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Oplotnica
Koncesionar
ECOBETON proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o.
Latkova vas 81C
3312 Prebold
matična št. 1755021000, davčna št. SI 70904120
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
1,6779 ha
Kota odkopavanja
455 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-224/2020-40
21. 10. 2021 - 21. 10. 2039
Uradni list
31/21, zap. št. 2
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS