Josipdol E

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - granodiorit
Občina
Ribnica na Pohorju
Koncesionar
ECOBETON proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o.
Latkova vas 81C
3312 Prebold
matična št. 1755021000, davčna št. SI 70904120
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
8,5075 ha
Kota odkopavanja
828 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-12/2018-45
8. 07. 2021 - 8. 07. 2071
aneks: aneks št.1
16. 05. 2022
Uradni list
31/21, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS