Suhor 2


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec
Skupna količina (KP)
1.056.765 m3
Občina
Črnomelj
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
9,9313 ha
Kota odkopavanja
160 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2021
6744940000
SI 72809566
AGM Starešinič, avtoprevozi, gradbeništvo in mehanizacija, d.o.o.
AGM Starešinič, d.o.o.
Hrast pri Vinici 26, 8344 Vinica

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Suhor-pridobivalni prostor Suhor 2, št. Proj. ROG-2018/1, april 2018, avgust 2020, oktober 2020, november 2020, maj 2021

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS