Suhor 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec
Občina
Črnomelj
Koncesionar
AGM Starešinič, avtoprevozi, gradbeništvo in mehanizacija, d.o.o.
Hrast pri Vinici 26
8344 Vinica
matična št. 6744940000, davčna št. SI 72809566
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
9,9313 ha
Pogodba
izbira nosilca: 0141-4/2018/38 - odločba o izbiri nosilca
16. 02. 2021 - 21. 03. 2022
ZRud-1: 0141-4/2018-42
18. 06. 2021 - 18. 06. 2041
samo uredba

Uradni list
22/21, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS