Suhor 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec
Občina
Črnomelj
Koncesionar
AGM Starešinič, avtoprevozi, gradbeništvo in mehanizacija, d.o.o.
Hrast pri Vinici 26
8344 Vinica
matična št. 6744940000, davčna št. SI 72809566
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
9,9313 ha
Kota odkopavanja
160 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-4/2018-42
18. 06. 2021 - 18. 06. 2041
Uradni list
22/21, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS