Bebrov hrib


Rudarska pravica
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Laško
Prenesi karto prostora (pdf)

Imetnik brez koncesijske pogodbe po 105. členu

Leto stanja
Ime
Naslov
Prostor
1991
Rudnik rjavega premoga Slovenije, Rudnik Laško
raziskovalni

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS