Lesično 2


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - apnenec
Skupna količina (KP)
427.669 m3
Občina
Sežana
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
2,4402 ha
Kota odkopavanja
353 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2020
5090725000
SI 40342085
MARMOR, Podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna Sežana, d.d.
MARMOR, Sežana d.d.
Partizanska cesta 73A, 6210 Sežana

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje pri površinskem pridobivanju blokov naravnega kamna v kamnolomu Lesično 2, št. Proj.: 01/16, februar 2016, maj 2020

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS