Trstje

Rudarska pravica
raziskovanje
Mineralna surovina
prod, grušč in pesek
Občina
Ljutomer
Koncesionar
SEGRAP turizem, rudarstvo, proizvodnja in gradbeništvo d.o.o.
Glavni trg 13
9240 Ljutomer
matična št. 5072182000, davčna št. SI 61725552
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
8,5138 ha
Dovoljenje
dovoljenje za raziskovanje: 3610-1/2016/73
14. 02. 2020
Pogodba
ZRud-1: dovoljenje za raziskovanje
14. 02. 2020 - 9. 08. 2024
Uradni list
14/19, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS