Pleterje PPK 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Občina
Kidričevo
Koncesionar
DUJARDIN gradbeno, transportno, špeditersko, trgovsko, gostinsko in proizvodno podjetje d.o.o.
Puhova ulica 23
2250 Ptuj
matična št. 5472806000, davčna št. SI 80855814
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
3,9825 ha
Kota odkopavanja
239,35 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-7/2017-39
28. 09. 2020 - 28. 09. 2029
Uradni list
45/19, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS