Vundušek

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - peščenjak
Občina
Majšperk
Koncesionar
ŽOLGER JOŽEF S.P. - GRADBENE STORITVE AVTOPREVOZNIŠTVO ŽOLGER
Majšperk 14A
2323 Ptujska Gora
matična št. 5197271000, davčna št. SI 78633982
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
1,4391 ha
Kota odkopavanja
265 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-17/2015-31
27. 05. 2020 - 27. 05. 2065
Uradni list
56/18, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS