Vundušek


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - peščenjak
Skupna količina (KP)
420.000 m3
Občina
Majšperk
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
1,4391 ha
Kota odkopavanja
265 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2018
5197271000
SI 78633982
ŽOLGER JOŽEF S.P. - GRADBENE STORITVE AVTOPREVOZNIŠTVO ŽOLGER
JOŽEF ŽOLGER s.p.
Majšperk 14A, 2323 Ptujska Gora

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije - za izkoriščanje mineralne surovine naravnega kamna - peščenjaka v pridobivalnem prostoru kamnoloma Vundušek, št. 04/2015-PB, julij 2015, marec 2020

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS