Trbonje 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Občina
Dravograd
Koncesionar
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD d.o.o.
Meža 143
2370 Dravograd
matična št. 5213258000, davčna št. SI 72013257
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
8,5944 ha
Kota odkopavanja
335 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-21/2015-50
25. 11. 2020 - 25. 11. 2040
Uradni list
59/18, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS