Žusem 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Šentjur
Koncesionar
KRAJEVNA SKUPNOST LOKA PRI ŽUSMU
Loka pri Žusmu 139
3223 Loka pri Žusmu
matična št. 5020956000, davčna št. SI 19695624
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
8,0936 ha
Kota odkopavanja
465 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-8/2015-46
16. 04. 2018 - 16. 04. 2046
aneks: dodatek št.1
27. 08. 2018
Uradni list
19/17, zap. št. 9
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS