Žusem 2


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Skupna količina (KP)
1.360.000 m3
Občina
Šentjur
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
8,0936 ha
Kota odkopavanja
465 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2017
5020956000
SI 19695624
KRAJEVNA SKUPNOST LOKA PRI ŽUSMU
KS LOKA PRI ŽUSMU
Loka pri Žusmu 139, 3223 Loka pri Žusmu

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje v kamnolomu Žusem 2, št. RP 13/2017 MK, Petrovče, oktober 2017

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS