Vrh pri Križu


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Skupna količina (KP)
479.020 m3
Občina
Žužemberk
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
3,4477 ha
Kota odkopavanja
270 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2017
1786601000
SI 36802255
GOSTGRAD, Gostinstvo, gradnje in storitve d.o.o. Žužemberk
GOSTGRAD d.o.o. Žužemberk
Grajski trg 4, 8360 Žužemberk

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Izkoriščanje zalog tehničnega kamna v pridobivanem prostoru kamnoloma Vrh pri Križu ter sanacija degradiranih površin, št. 6-01/2015-03, april 2017

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS