Vrh pri Križu

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Žužemberk
Koncesionar
GOSTGRAD, Gostinstvo, gradnje in storitve d.o.o. Žužemberk
Grajski trg 4
8360 Žužemberk
matična št. 1786601000, davčna št. SI 36802255
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
3,4477 ha
Kota odkopavanja
270 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-19/2015-33
24. 08. 2017 - 24. 08. 2034
Uradni list
19/17, zap. št. 11
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS