Šentvid pri Vuzenici – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Občina
Vuzenica
Koncesionar
GRADBENIŠTVO KUSTER, nizke in visoke gradnje, d.o.o.
Gmajna 55
2380 Slovenj Gradec
matična št. 2182394000, davčna št. SI 13421719
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
1,0514 ha
Kota odkopavanja
330 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-23/2015-35 - širitev
11. 09. 2017 - 11. 09. 2027
Uradni list
19/17, zap. št. 10
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS