Andraž 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovini
  • tehnični kamen - apnenec
  • tehnični kamen - dolomit
Občina
Polzela
Koncesionar
EKOMINERAL, svetovanje, storitve, proizvodnja, d.o.o.
Savinjska cesta 25
3310 Žalec
matična št. 6477429000, davčna št. SI 37772902
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
13,6457 ha
Kota odkopavanja
321,5 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-13/2015/47
23. 08. 2017 - 23. 08. 2042
Uradni list
52/16, zap. št. 9
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS