Andraž 2


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralni surovini
  • tehnični kamen - apnenec (Skupna količina (KP) 1.311.867 m3 )
  • tehnični kamen - dolomit (Skupna količina (KP) 1.311.867 m3 )
Občina
Polzela
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
13,6457 ha
Kota odkopavanja
321,5 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2016
6477429000
SI 37772902
EKOMINERAL, svetovanje, storitve, proizvodnja, d.o.o.
EKOMINERAL d.o.o.
Savinjska cesta 25, 3310 Žalec

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje na pridobivalnem prostoru Andraž 2, št. RP 4/2015-MK, avgust 2016

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS