Kuštanovci I

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
kremenov pesek (10. 12. 2001-10. 12. 2021)
Občina
Gornji Petrovci, Puconci
Koncesionar
Murexin, gradbeni materiali, d.o.o.
Puconci 393
9201 Puconci
matična št. 5042321000, davčna št. SI 93479468
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
46,5693 ha
Kota odkopavanja
360 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 310-02/84-158
27. 06. 1984
Pogodba
105. člen: 354-14-48/01
10. 12. 2001 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
14. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 62
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS