Kuštanovci I

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
kremenov pesek
Občina
Gornji Petrovci, Puconci
Koncesionar
Murexin, gradbeni materiali, d.o.o.
Puconci 393
9201 Puconci
matična št. 5042321000, davčna št. SI 93479468
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
46,5693 ha
Kota odkopavanja
360 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 310-02/84-158
27. 06. 1984
Pogodba
105. člen: 354-14-48/01
10. 12. 2001 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
14. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 62
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS