Anhovo

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
apnenec in lapor za industrijske namene
Občina
Kanal ob Soči
Koncesionar
SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.
Anhovo 1
5210 Deskle
matična št. 5043816000, davčna št. SI71263187
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
97,9306 ha
Pogodba
ZRud-1: 0141-34/2013-52
13. februar 2020 - 13. februar 2070
Uradni list
38/16, zap. št. 12
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS