Anhovo


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
apnenec in lapor za industrijske namene
Skupna količina (KP)
38.500.000 m3
Občina
Kanal ob Soči
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
97,9306 ha
Kota odkopavanja
127 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2016
5043816000
SI 71263187
SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.
SALONIT ANHOVO, d.d.
Anhovo 1, 5210 Deskle

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije - za izkoriščanje mineralne surovine apnenec in lapor za industrijske namene v kamnolomu "Anhovo", št. 35/2012-PB, maj 2013, julij 2015, julij 2019

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS