Anhovo


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
apnenec in lapor za industrijske namene
Skupna količina (KP)
38.500.000 m3
Občina
Kanal ob Soči
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
97,9306 ha
Kota odkopavanja
127 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2024
5043816000
SI71263187
Alpacem Cement, d.d.
/
Anhovo 1, 5210 Deskle
2016
5043816000
SI71263187
SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.
SALONIT ANHOVO, d.d.
Anhovo 1, 5210 Deskle

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije - za izkoriščanje mineralne surovine apnenec in lapor za industrijske namene v kamnolomu "Anhovo", št. 35/2012-PB, maj 2013, julij 2015, julij 2019

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS