Adamlje 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Šmartno pri Litiji
Koncesionar
KAMNOLOM JEŽCE, JOŽE ADAMLJE, S.P.
Ježce 9
1275 Šmartno pri Litiji
matična št. 5129791000, davčna št. SI 36982288
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
9,3021 ha
Kota odkopavanja
360 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-14/2014
14. 07. 2017 - 14. 07. 2053
Uradni list
38/16, zap. št. 9
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS