Ter 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Ljubno
Koncesionar
PRIDOBIVANJE PESKA IN GRAMOZA TEREZIJA BURJA S.P.
Ter 69
3333 Ljubno ob Savinji
matična št. 5569315000, davčna št. SI 37771396
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
1,7800 ha
Kota odkopavanja
602 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-21/2012
10. 03. 2017 - 10. 03. 2033
Uradni list
5/15, zap. št. 15
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS