Pleterje P2e

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Občina
Kidričevo
Koncesionar
CESTNO PODJETJE PTUJ D.D.
Zagrebška cesta 49A
2250 Ptuj
matična št. 5143284000, davčna št. SI 25247506
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
2,3669 ha
Kota odkopavanja
236 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-3/2014
10. 11. 2016 - 10. 05. 2024
aneks: dodatek št.1
17. 12. 2021
Uradni list
5/15, zap. št. 13
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS