Pleterje P2e


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Skupna količina (KP)
138.320 m3
Občina
Kidričevo
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
2,3669 ha
Kota odkopavanja
236 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2015
5143284000
SI 25247506
CESTNO PODJETJE PTUJ D.D.
CP PTUJ d.d.
Zagrebška cesta 49A, 2250 Ptuj

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, izkoriščanje gramoznice Pleterje, območje "P2e", št. RPK-3/2013

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS