Brezovica K2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Semič
Koncesionar
KOGRAD gradbeništvo d.o.o.
Majer 21
8340 Črnomelj
matična št. 5519935000, davčna št. SI 15323722
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,3127 ha
Kota odkopavanja
550 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-30/2013
18. 07. 2017 - 18. 07. 2044
aneks: dodatek št.1
23. 02. 2018
Uradni list
5/15, zap. št. 10
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS