Brezovica K2


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Skupna količina (KP)
270.000 m3
Občina
Semič
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,3127 ha
Kota odkopavanja
550 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2015
5519935000
SI 15323722
KOGRAD gradbeništvo d.o.o.
KOGRAD d.o.o.
Majer 21, 8340 Črnomelj

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, "Izkoriščanje mineralne surovine (tehničnega kamna-dolomita) v kamnolomu Brezovica K2", št. RP-PKI-08/2016-DM, avgust 2016

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS