Bizeljsko 3


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Skupna količina (KP)
876.000 m3
Občina
Brežice
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,5512 ha
Kota odkopavanja
260 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2015
5734240000
SI 30822254
AGRAD podjetje za trgovino, gradbeništvo in gostinstvo d.o.o.
AGRAD d.o.o.
Bizeljska cesta 65, 8259 Bizeljsko

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje tehničnega kamna-dolomita v pridobivalnem prostoru kamnoloma Bizeljsko 3, št. 15/2012-PB, maj 2012, februar 2015

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS