Bizeljsko 3

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Brežice
Koncesionar
AGRAD podjetje za trgovino, gradbeništvo in gostinstvo d.o.o.
Bizeljska cesta 65
8259 Bizeljsko
matična št. 5734240000, davčna št. SI 30822254
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,5512 ha
Kota odkopavanja
260 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-35/2013
2. 03. 2016 - 2. 03. 2036
Uradni list
5/15, zap. št. 9
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS