Peskokop Mala gora

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec
Občina
Kočevje
Koncesionar
O-PROJEKT, Gradbeno projektiranje in inženiring d.o.o., Kočevje
Trg Svetega Jerneja 4
1330 Kočevje
matična št. 1589334000, davčna št. SI77954785
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
9,7014 ha
Kota odkopavanja
535 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-22/2012-21
12. 01. 2015 - 12. 01. 2038
Uradni list
24/13, zap. št. 9
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS