Dobrava II

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Občina
Radlje ob Dravi
Koncesionar
MARALD-MARSEL gradbena mehanizacija-gramoz d.o.o.
Hmelina 4
2360 Radlje ob Dravi
matična št. 5343976000, davčna št. SI63495198
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
2,4288 ha
Kota odkopavanja
317 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-16/2011-DE
26. 07. 2013 - 26. 07. 2028
Uradni list
68/12, zap. št. 11
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS