Dobrava II


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Skupna količina (KP)
454.555 m3
Občina
Radlje ob Dravi
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
2,4288 ha
Kota odkopavanja
317 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2012
5343976000
SI63495198
MARALD-MARSEL gradbena mehanizacija-gramoz d.o.o.
MARALD-MARSEL d.o.o.
Hmelina 4, 2360 Radlje ob Dravi

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje; izkoriščanje proda v gramoznici Dobrava II, RP za izkoriščanje mineralnih surovin: RP-K/01_2012_MM, november 2012

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS