Hrast pri Vinici J2


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Skupna količina (KP)
588.000 m3 (odkopne zaloge)
Občina
Črnomelj
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
3,4284 ha
Kota odkopavanja
159 m
Prenesi karto prostora (pdf)

V uredbi so bile objavljene odkopne zaloge.

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2012
5167721000
SI 49167499
PRIDOBIVANJE IN PRODAJA PESKA ZDRAVKO JURŠINIČ S.P.
ZDRAVKO JURŠINIČ S.P. "PESKOKOP"
Hrast pri Vinici 14, 8344 Vinica

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za izkoriščanje tehničnega kamna - dolomita v razširjenem pridobivalnem prostoru kamnoloma Hrast pri Vinici, št. KC - 01/2011, maj 2011

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS