Hrast pri Vinici J2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Črnomelj
Koncesionar
PRIDOBIVANJE IN PRODAJA PESKA ZDRAVKO JURŠINIČ S.P.
Hrast pri Vinici 14
8344 Vinica
matična št. 5167721000, davčna št. SI 49167499
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
3,4284 ha
Kota odkopavanja
159 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-41/2011-DE-12
9. 07. 2013 - 9. 07. 2043
Uradni list
68/12, zap. št. 10
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS