Paka pri Velenju 2


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec in dolomit
Skupna količina (KP)
1.794.392 m3
Občina
Mestna občina Velenje
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
12,1175 ha
Kota odkopavanja
460 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2020
5513065000
SI 81182791
RGP d.o.o., rekonstrukcije, gradnje, proizvodnja
RGP d.o.o.
Rudarska cesta 6, 3320 Velenje
2012
5513065000
SI 81182791
RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi
RGP d.o.o.
Rudarska cesta 6, 3320 Velenje

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Revidiran rudarski projekt za pridobitev koncesije, Izkoriščanje tehničnega kamna-dolomita in apnenca v kamnolomu Paka, št. 005/2011 RP/JŠ, okt. 2011

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS