Paka pri Velenju 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec in dolomit
Občina
Mestna občina Velenje
Koncesionar
RGP d.o.o., rekonstrukcije, gradnje, proizvodnja
Rudarska cesta 6
3320 Velenje
matična št. 5513065000, davčna št. SI 81182791
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
12,1175 ha
Kota odkopavanja
460 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-47/2011-DE/26
5. 12. 2014 - 5. 12. 2029
Uradni list
30/12, zap. št. 12
79/14, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS