Vrčice 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Semič
Koncesionar
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
Ljubljanska cesta 36
8000 Novo mesto
matična št. 5069149000, davčna št. SI 28448111
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
7,2600 ha
Kota odkopavanja
500 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-33/2011-DE-45
17. 12. 2018 - 17. 12. 2048
Uradni list
30/12, zap. št. 9
56/12, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS