Vrčice 2


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Skupna količina (KP)
797.842 m3
Občina
Semič
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
7,2600 ha
Kota odkopavanja
500 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2012
5069149000
SI 28448111
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
CGP, d.d.
Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje mineralne surovine tehničnega kamna - dolomita v pridobivalnem prostoru kamnoloma Vrčice 2 s sanacijo, št. RP 2017/022, september 2017

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS