Janežovci


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
opekarska glina
Občina
Destrnik
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2003
ni koncesionarja
2000
5034574
SI 93692137
OPTE PTUJ proizvodno, trgovsko in svetovalno podjetje d.o.o.
OPTE PTUJ d.o.o.
Žabjak 1, 2250 Ptuj

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS