Obrije


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Občina
Mestna občina Ljubljana
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2003
ni koncesionarja
2000
5075076
77156480
GRADIS IPGI Industrijsko podjetje gradbenih izdelkov Ljubljana, d.d.
GRADIS, IPGI, d.d., Ljubljana
Industrijska cesta 2, 1000 Ljubljana

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS