Čelo


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Vrhnika
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2003
ni koncesionarja
2000
5074746
-99
GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d.
GPG, d.d.
Emonska 8, 1000 Ljubljana

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS