Okroglica


Rudarska pravica
raziskovanje
Mineralna surovina
fliš in opekarska glina
Občina
Renče-Vogrsko
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2003
ni koncesionarja
2000
5095085000
SI 72192437
GORIŠKE OPEKARNE d.d.
-
Merljaki 7, 5292 Renče

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS