Slamnjak


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
pesek
Občina
Ljutomer
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2003
ni koncesionarja
2000
5076285
65950623
PGP, projektiranje, gradbeništvo in posredovanje Ljutomer d.o.o.
PGP Ljutomer d.o.o.
Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS