Krog


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod in pesek
Občina
Mestna občina Murska Sobota
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2003
ni koncesionarja
2000
5459001000
SI 48027944
SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE POMGRAD Murska Sobota d.d.
SGP POMGRAD d.d.
Štefana Kovaca 10, 9000 Murska Sobota

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS